Среда, 21 Ноември 2018

  • Facebook: famamk
  • FeedBurner: fama/rss
  • Twitter: famamk


Повеќе од половина од младите сакаат да се иселат во странство

Последната студија на Фонацијата Фридрих Еберт покажува дека повеќе од половина од младите во Македонија сакаат да заминат во странство, а дури една третина од нив воопшто и не помислуваат некогаш да се вратат дома. Според младите, партизираноста, економската ситуација, бесперспективноста, животнито стандард се едни од причините поради кои сакаат да мигрираат.

Над 50 отсто од малдите на возраст од 15 до 19 години сакат да ја напуштат земјата, 71% се незадоволни од економската и финансиската ситуација, 65% од проблемите со вработување, 80% од реформи во образованието, 72% од малдите изјавиле дека гласаат, а 38% се без политички преференции, покажуваат резултатите од истражувањето на Фонацијата Фридрих Еберт.

Најголем дел од младите најдобра можност за вработување гледаат во јавната администрација.